โปรดใส่ข้อมูลค้นหา
 ประวัดิการทอผ้ายก
 วัสดุอุปกรณ์
 รูปแบบการทอ
 กระบวนการทอ
 ผู้เชี่ยวชาญ
 คำถามที่พบบ่อย
ข่าวสารวงการทอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กล่องจดหมาย
ระบบบริหารเว็บไซต์
 

บุคลากรในหน่วยงาน
ด้านสิ่งทอ

นักศึกษาด้านสิ่งทอ
ผู้สนใจทั่วไป
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จนถึงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560
มีจำนวน
00739865
 

5. รูปแบบการทอลวดลายผ้ายกลำพูน

 

 
  รูปแบบลวดลายผ้ายกลำพูน


          รูปแบบของลวดลายผ้ายกลำพูน มีลวดลายที่หลากหลายตามแต่จินตนาการของผู้ออกแบบที่จะนำลวดลายต่างๆ มาผสมผสานให้วิจิตรงดงามเพียงใด โดยจะนำรูปแบบของธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบเช่น ลวดลายของดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ รวมถึงการนำลวดลายรูปทรงเรขาคณิตและลายไทย มาประยุกต์ผสมกลมกลืนกัน จึงออกมาเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การเรียกชื่อลวดลายที่ออกแบบมานั้นมักเรียกตามที่ผู้ออกแบบแต่ละคนตั้งชื่อ จึงทำให้ในปัจจุบันมีการเรียกชื่อลวดลายที่หลากหลายและเรียกไม่เหมือนกัน เช่น ลายเม็ดมะยม ลายกุหลาบพันปี ลายเอื้องผึ้งจันทน์ผา ลายสายน้ำผึ้ง และลายใบมะขาม เป็นต้น แต่ลวดลายดั้งเดิมของผ้ายกลำพูนที่ยังคงได้รับนิยมนำมาผสมผสานกับลวดลายอื่นๆ มากที่สุดคือ ลายดอกพิกุล 

         ลายดอกพิกุลเป็นลวดลายผ้าโบราณที่มีการออกแบบสำหรับทอผ้ายกลำพูนในอดีต ซึ่งต่อมาได้มีการออกแบบลวดลายดอกพิกุลที่หลากหลายขึ้น เช่น พิกุลเครือ พิกุลมีขอบ พิกุลก้านแย่ง พิกุลเชิงใหญ่ พิกุลถมเกสร พิกุลเล็ก พิกุลใหญ่ พิกุลสมเด็จ และพิกุลกลม เป็นต้น ซึ่งแต่ละลวดลายจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันคือ ขนาดของดอกพิกุล และสีสันของเส้นไหมหรือดิ้นเงิน ดิ้นทองที่กำหนดลงไปให้แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มลวดลายอื่นๆ ลงไปประกอบกับดอกพิกุลเช่น การเพิ่มกลีบ ก้าน ใบ เกสร และการเพิ่มเหลี่ยมของดอกพิกุล เป็นต้น เนื่องด้วยลายดอกพิกุลเป็นลวดลายโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้ายกลำพูน และเป็นที่รู้จักของคนส่วนมาก ดังนั้นผู้ออกแบบจึงนิยมนำลายดอกพิกุลมาผสมผสานกับลวดลายประยุกต์อื่นๆ เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้ายกลำพูนให้ดำรงอยู่สืบไปwww.phayok-lamphun.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Best solution 1024 * 768 pixels